יומיים סדנת קליעה "בסוכה של כרמלה"

יום ראשון

כניסה: 15:00

קבלת פנים- קפה. תה, נס קפה, עוגיות.

יוגה נשית- בהדרכת כרמלה וחנה

קליעת קרן שפע

מפגש סיפורים – "ישן וחדש"

ארוחת ערב- פסטידה

 

לינה בסוכה 

 

יום שני                                                                                                            

קפה של בוקר- קפה, תה, נס קפה ועוגה

יוגה נשית לפתיחת הבוקר

התחלת קליעת סל מסורתי בטכניקת "ניצבים וקולעים" (סל מורכב יותר לאחר שהתאמנו בקליעת קרן שפע

ארוחת בוהריים  – תימן בטעם של פעם

המשך קליעת הסל עד לסיומו

עזיבה: 16:00